Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden van Purehealth4all

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen EkoWay en consumenten en tussen EkoWay en ondernemers, welke in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend. De taal van de overeenkomst is Nederlands. 

Artikel 2 - Totstandkoming 

(1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de klant. 

(2) Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode. 

2.1 
V Als je tijdens het bestelproces de optie : "vooraf overmaken" aanklikt kan het minimaal 2 werkdagen duren voor het geld ook daadwerkelijk bij ons binnen is.
Houd dus rekening met een iets langere wachttijd voor je producten dan bij de andere opties


(3) Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang u geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst. 

(4) Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren. 

Artikel 3 - Opslaan van bestelgegevens 

Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. De Algemene voorwaarden kunnen wij u toesturen, maar u kunt de voorwaarden ook ten alle tijden raadplegen en downloaden op onze website. 


Artikel 4 - Correctie verwijzing 

U kunt uw ingevulde gegevens ten alle tijden voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van  de "back toets" (pijltje linksboven) in uw browser. Wij informeren u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kunt u ook ten alle tijden beëindigen door het browser venster te sluiten. 

Artikel 5 - Rechten en Plichten 

 U heeft als consument een bedenktermijn van veertien werkdagen nadat u het product heeft ontvangen. Tijdens deze termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Daarnaast verwachten wij een ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. 
U kunt de producten terug sturen naar ons (onderstaand adres) en gelieve ons via de volgende gegevens op de hoogte stellen: 

Purehealth4all
Binnenes 1
7631BD Ootmarsum
0541 299968


Voor zakelijke kopers geldt er geen herroepingsrecht. 

Wij zullen na een een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen binnen 30 dagen terug betalen. 

Uitzonderingen 
Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

Producten die snel kunnen bederven of verouderen. 

Artikel 6 - Kosten retourzending

Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen. 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. 

Artikel 8 - Garantie en conformiteit

Wanneer u als consument een product bij ons koopt, heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product  kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug. 

Indien wij een bepaalde periode zelf garantie aanbieden, zullen wij tijdens deze periode zorgen voor kosteloos herstel en /of vervanging. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke rechten, zoals hierboven beschreven. 

Op sommige van onze producten geeft de fabrikant ook garantie. Deze garantie geldt uiteraard ook onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven. 

De garantie op onze producten ten opzichte van zakelijke kopers hebben wij vast gesteld op 30 dagen. 

Artikel 9 - Forumkeuze
De rechtbank binnen het arrondissement waar onze (hoofd) vestigingsplaats onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval u een professionele wederpartij bent.

 
 
Contactgegevens:
PureHealth4all  voorheen BioSmulshop
Binnenes 1
7631 BD Ootmarsum
0541 294167 of 06 29551503
info@ekoway.nl


Kamer van Koophandel gegevens
K.v.K. 61780480
BTW nr. NL854485223B01
Rek.nr. NL33TRIO0390919144
 
 
 
28a758d18644257398e82e26316367e4.jpg
Om onze webshop optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Let Food be your medicine and medicine be your food ! Hippocrates